Rok 2022 przyniósł znaczące zmiany dla osób posiadających domowe elektrownie. To net-biling i Mój Prąd 4.0 nowe rozwiązania dla właściciela fotowoltaiki. Dzięki nim zakup i budowa wyżej wymienionego systemu OZE będzie wiązała się z dodatkowymi korzyściami dla beneficjentów, pragnących częściowo lub całkowicie uniezależnić się od lokalnych i państwowych dostawców energii elektrycznej.

Net-biling i Mój Prąd 4.0 – nowe rozwiązania dla właściciela fotowoltaiki i innych produktów OZE

Właściciele systemów fotowoltaicznych zostali w 2022 roku powiadomieni o zasadniczych zmianach, jakie wprowadzono w polskich systemach OZE. Do najważniejszych z nich należy nowoczesny system net- biling, jak również program Mój Prąd 4.0. To nowe rozwiązania dedykowane osobom posiadającym lub planującym posiadanie paneli fotowoltaicznych. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian spowodowało sporo zamieszania, nie tylko wśród właścicieli fotowoltaik, ale również osób, które miały zamiar zainwestować w projekt oraz budowę domowej elektrowni. Od 1 kwietnia 2022 roku wprowadzono nowy system rozliczeń prosumenckich. To tak zwany net- biling. Od czasu uruchomienia wyżej wymienionego systemu, wielu właścicieli i użytkowników fotowoltaiki zaczęło zastanawiać się, czy funkcjonujący dotychczas system opustów, zostanie całkowicie zastąpiony nowym rozwiązanie. Powstały wówczas obawy o to, czy fotowoltaika i korzystanie z systemu OZE, przestaną być opłacalne, szczególnie dla klientów indywidualnych, którzy postanowili posiadać domowe elektrownie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wprowadzając od 1 kwietnia br. system net- biling, zmieniło  wartościowy sposób rozliczenia energii produkowanej przez prosumenta. W wyżej wymienionym systemie będzie on funkcjonował w oparciu o jej wartość, ustaloną docelowo z uwzględnieniem ceny z rynku dnia następnego – w skrócie RDN. To główne zasady funkcjonowania systemu net- biling.

Net-biling i Mój Prąd 4.0 – nowe rozwiązania dla właściciela fotowoltaiki i innych produktów OZE

Na czym polega net- biling?

Komunikat opublikowany na rządowej stronie gov.pl stał się przyczynkiem do poszukiwania w środowisku internetowym informacji na temat tego, co to jest net- biling, na jakich zasadach będzie on obowiązywał i czy rozwiązanie to jest ekonomiczne dla właścicieli domowych elektrowni. Rozliczenie kosztowe, które opiera się na wartości energii zakupionej i oddanej, czyli net- biling, zakłada sprzedaż wszelkiego typu niewykorzystanych nadwyżek wyprodukowanej energii. Sprzedaż ta odbywa się z uwzględnieniem uśrednionych cen z rynku hurtowego, obowiązujących w poprzednim miesiącu. Należy pamiętać, że system net- biling, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022, ulegnie zmianie w kwestii rozliczania nadwyżek energii, ponieważ od połowy 2024 roku sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek będzie odbywała się z uwzględnieniem średniej ceny godzinowej. Net- biling stanowi rozliczenie wartościowe energii elektrycznej, jaką właściciel instalacji fotowoltaicznej, czyli prosument wprowadza, a także pobiera z sieci. W ramach tego systemu każdy prosument otrzyma specjalnie stworzone dla siebie konto prosumenckie. Będzie ono zasilane depozytem prosumenckim, w comiesięcznym cyklu rozliczeniowym. Opłacalność systemu net- biling opiera się na tym, że depozyt prosumencki będzie odzwierciedlał wartość energii, jaką dany prosument docelowo wprowadzi do sieci. Prosumenci, którzy do 31 marca 2022 roku, przedstawią kompletne, a także prawidłowo wypełnione zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej OSD, wnioskując o przyłączenie swojej mikroinstalacji do sieci elektrycznej, mogą pozostać w systemie opustów. Osoby, które zaniechają tego działania, zostaną włączeni do rozliczeń odbywających się w ramach systemu net- biling. 

Zasady funkcjonowania net- biling do 2024 roku

Osoby, które zastanawiają się, czy nowy sposób rozliczania wartościowego energii elektrycznej, którą dany prosument wprowadza i pobiera z sieci, spowoduje zmniejszenie zainteresowania zakupem tego systemu OZE, powinny mieć na względzie, że zakładając fotowoltaikę przed 31 marca 2022 roku, prosumenci mogą korzystać z dotychczasowego systemu opustów. Działanie to może odbywać się jeszcze przez 15 lat od daty powstania kompletnego systemu fotowoltaicznego. Warto przeanalizować, czy system net- biling jest opłacalny dla przeciętnego właściciela domowej elektrowni. Przy obecnym bilansowaniu, system opustów, używany dotychczas do rozliczeń prosumentów, będzie traktowany przejściowo. Oznacza to, że nadwyżki energii będą rozliczane po uśrednionej cenie miesięcznej, obowiązującej w  danym kwartale okresu przejściowego. Tak więc osoby, które uruchomiły fotowoltaikę od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, mogą być rozliczane jeszcze w ramach systemu opustów. Po tym czasie zostaną one automatycznie przekierowane do systemu net- biling. Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło, że od 1 lipca 2020 2 do 30 czerwca 2024 roku net- biling będzie rozliczeniem opartym na cenach miesięcznych. Znaczy to, że nadwyżki energii wyprodukowanej i oddanej przez prosumenta będą rozliczane według uśrednionej ceny rynkowej. Po tym czasie net- biling będzie funkcjonował w Polsce w oparciu o ceny godzinowe. Cenę tę będzie wyznaczał Operator Rynku Informacji Energii, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Należy w tym miejscu dodać, że wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana na podstawie cen giełdowych, obowiązujących na rynkach z dnia następnego. Z kolei wartość energii pobieranej z sieci elektrycznej, będzie zgodna z obowiązującym u sprzedawcy taryfikatorem.

Wsparcie dla osób planujących zakup produktów OZE- Program Mój Prąd 4.0.

Kolejnym novum dla osób pragnących częściowo lub całkowicie uniezależnić się od lokalnych i państwowych dostawców energii elektrycznej, jest stworzony ostatnio program Mój Prąd 4.0. Zostanie on uruchomiony 15 kwietnia 2022 roku. W ramach tego programu można zyskać nawet do 20.500 zł na zakup produktów OZE. To dotacja pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby zainteresowane otrzymaniem tego wsparcia finansowego mogą sprawdzić, czy mają szansę skorzystać z tej zapomogi. Dotyczy ona, zarówno osób nie mających systemu fotowoltaicznego, jak i tych, które zakupiły go i zamontowały przed 15 kwietnia br. W ramach programu Mój Prąd 4.0 można zainteresować się takimi rozwiązaniami, jak  m.in.:

czasowego – tak zwanej wyznaczonej daty dziennej, do której należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Dotacja w ramach Mój Prąd 4.0. przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Warunki uczestnictwa i maksymalna kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0.

Warunki uczestnictwa i maksymalna kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0.

Program Mój Prąd 4.0. stanowi kolejne wsparcie finansowe dla osób, które rozważają projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej. Warto wspomnieć, że jest to dofinansowanie dedykowane osobom, które docelowo będą rozliczać się w nowym systemie net- biling. Z programu Mój Prąd 4.0. mogą skorzystać także osoby rozliczające się w systemie net-metering, czyli tak zwanych opustów, ale pod warunkiem, że przejdą oni na nowy system rozliczeń w ustalonym czasie. Wysokość przyznawanych dotacji jest uzależniona od różnych aspektów. Należy mieć na uwadze, że większa ilość zakupionych produktów nie podwyższa kwoty dotacji. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się na montaż paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, a także systemu HEMS, nie mogą liczyć na potrojenie kwoty dofinansowania. Specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalili, że maksymalna kwota dofinansowania do OZE w ramach programu Mój Prąd 4.0. wynosi wyłącznie 20,5 tysięcy zł. Osoby, które zdecydują się na nabycie większej ilości produktów, które będą znacznie wykraczały poza wyżej wymienioną wysokość dotacji, nie mogą liczyć na sfinansowanie ich zakupu.

Kto może ubiegać się o dotację Mój Prąd 4.0.?

Osoby, które planują budowę własnej elektrowni fotowoltaicznej, w celu odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do innych podmiotów, nie mogą być zakwalifikowane do programu Mój Prąd 4.0.. Beneficjenci wyżej wymienionego programu mogą liczyć na przyznanie dotacji, wyłącznie dla instalacji o mocy nieprzekraczającej od 2 kW do 10 kW. Skorzystanie z programu Mój Prąd 4.0. wymaga skompletowania wszystkich dokumentów finansowych, dzięki którym można udowodnić zakup produktów należących do systemu OZE. Dotacja Mój Prąd 4.0. przysługuje na koszty poniesione od dnia 1 lutego 2020 roku. Oznacza to, że osoba która zdecydowała się na nabycie pompy ciepła bądź też innego produktu wchodzącego w skład systemu OZE przed rokiem 2021, również może liczyć na zwrot kosztów. Wystarczy wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, przekazać potrzebną dokumentację finansową, która potwierdzi poniesiony wydatek. Program Mój Prąd 4.0. nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy czy też modernizacji i naprawy istniejących już instalacji fotowoltaicznych. Wynika z tego, że osoby, które są właścicielami fotowoltaiki o mocy 5 kW, nie mogą liczyć na to, że dotacja Mój Prąd 4.0. pomoże im sfinansować rozbudowę posiadanego systemu, w taki sposób, aby zwiększyć jego moc. Należy pamiętać, że dotacja Mój Prąd 4.0. nie przysługuje także na pokrycie kosztów naprawy systemów fotowoltaicznych, które zostały zakupione przed rokiem 2021. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach programu dotacja Mój Prąd 4.0. może być kolejną zachętą do skorzystania z możliwości, jakie daje system OZE, szczególnie klientom indywidualnym, będącym właścicielami budynków jedno i wielorodzinnych. O dofinansowanie Mój Prąd 4.0. mogą ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy korzystali już wcześniej z innych dotacji, szczególnie tych funkcjonujących we wcześniejszych odsłonach programu Mój Prąd.

Właściciele paneli fotowoltaicznych, a także osoby, które rozważają zakup i montaż własnej elektrowni, mogą skorzystać z wielu rozwiązań, jakie zostały stworzone dla prosumentów. Pierwszym z nich jest nowoczesny system rozliczeń net- biling. Z kolei dla osób pragnących stworzyć system fotowoltaiczny, uruchomiono Program Mój Prąd 4.0. z atrakcyjnym dofinansowaniem do zakupu różnych produktów, funkcjonujących w ramach systemu OZE.

powiązane posty

Jedna myśl na “Net-biling i Mój Prąd 4.0 – nowe rozwiązania dla właściciela fotowoltaiki

  1. Dwie uwagi do artykułu. Net-billing a nie net-biling. Druga sprawa: zasada “sprzedaż ta odbywa się z uwzględnieniem uśrednionych cen z rynku hurtowego, obowiązujących w poprzednim miesiącu” okazała się nieaktualna. Przy rozliczeniach z prosumentami firmy energetyczne posługują się cenami z bieżącego miesiąca. W grudniu z grudnia, listopadzie z listopada itp.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × dwa =